+372 5550 6429 info@asape.ee

KONDENSAATORSEADMED

Otstarve

Enamikel äri- ja tööstusobjektidel töötab suur osa elektriseadmetest induktiivkoormusel: asünkroonsed ajamid, induktsioonpliidid ja PRA-lambid. Tööstusettevõtetes suurenevad probleemid elektrienergia kvaliteediga seoses alalditest juhitavate ajamite lisandumise ja harmoonikute ja interharmoonikute üldise kasvu tõttu. Tööstusettevõtetes on sellised koormused madala võimsusteguri põhjuseks. Madal võimsustegur annab tunnistust elektrienergia ebatõhusast kasutamisest ja toob kaasa elektrivarustuse kogukulude kasvu. Need probleemid lahendab õigesti valitud reaktiivvõimsuse kompenseerimise kondensaatorseade.

Kui ettevõtte võimsustegur on väike, on tarbimine suurem kui tööks vajalik. Madalat võimsustegurit tuleb korrigeerida, vastasel korral kasvatab see märkimisväärselt ettevõtte kulusid. Enamasti on kõige tõhusamaks võimsusteguri suurendamise vahendiks kondensaatorseadme (KPM) paigaldamine.

Reaktiivenergia kompenseerimine on tehnikatermin, mis võeti kasutusel juba XX sajandi algupoolel võimsusteguri taastamiseks väärtuseni, mis on võimalikult lähedane ühele. Selle saavutamiseks kasutatakse tavaliselt kondensaatorite ühendamist võrku, mis kompenseerib reaktiivenergia tarbimist induktiivkoormuste abil ja vähendab seega koormust allikale. Seejuures ei tohi see kuidagi mõjutada seadmete tööd.

Ettevõttesse kondensaatorseadme paigaldamisel peate valima kondensaatorite optimaalse tüübi, reitingu ja arvu.

Kondensaatorite paigaldamiseks on 4 meetodit:

  • koormatud kondensaator;
  • reguleerimata kondensaatoripank;
  • automaatne kondensaatori patarei;
  • kõigi meetodite kombinatsioon.

Seadmed ja lahendused

2011. aastal asutatud ettevõtete organisatsioon ASAPE ENERGIA OÜ on kondensaatorseadmete ning madal- ja keskpingevõrkude reaktiivvõimsuse kompenseerimise seadmete turuliider Eestis.  Meie tootjatehas valmistab kondensaatorseadmeid seeriatähisega RPC, CUP58, CUP63, ACU, FRPC  jpt.

ASAPE ENERGIA OÜ üle 2000 m2 suurune tootmispind mahutab kõiki tootmistsükleid: osade eelkontroll, kondensaatormoodulite tootmine, soojustatud blokk-konteinerite (võileibade) valmistamine, antiresonantsete drosselite mähkimine, valmistoodete – kondensaatorseadmete kooste.

Toodete kõrge kvaliteedi saavutamiseks ja nende avariideta töö tagamiseks ka kõige karmimates tingimustes on kogu tootmisprotsess hoolika kontrolli all.

Teenused olemasolevate kondensaatorseadmete arvutusteks, valikuteks ja hoolduseks

Paljude ettevõtete jaoks moodustavad elektrienergiakulud olulise osa toodangu omahinnast ja osa neist kuludest on seotud reaktiivvõimsusega. Kõik energiavarustusettevõtted võtavad lisatasu, kui tarbija tarvitab reaktiivenergiat üle kehtestatud piiri. Seetõttu on tänapäeval väga oluline kasutada reaktiivvõimsuse kompenseerimise süsteeme, mis peavad olema oskuslikult projekteeritud ja vastama vajalikule võimsusele. Õigesti valitud kondensaatorseade võimaldab saavutada olulise kokkuhoiu – tihti tasub reaktiivenergia kompenseerimise seade ennast ära juba aasta jooksul.

Kuid unustada ei maksa ka mitu aastat tagasi paigaldatud kompenseerimissüsteeme. Väga oluline on kontrollida nende tehnilist seisukorda, sest kui need unarusse jätta, võivad nad «võimsust kaotada», mis omakorda võib kaasa tuua trahvi.

Õige hooldus aitab vältida tarbetuid kulutusi ja suuri kadusid kaablites ja transformaatorites, mis põhjustavad enneaegset vananemist. Sellele lisaks tuleb seadmeid õigesti hooldada ja kasutada ainult originaalvaruosi, sest kulunud või mittekvaliteetsed kondensaatorid võivad lõhkeda, mis võib lõppeda seadme rikke, kaitsme käivitumisest põhjustatud tootmisseisaku või lausa tulekahjuga.

Meie teenused:

•olemasolevate kondensaatorseadmete auditeerimine;
•ettevõtte jaotussüsteemis toimuvate protsesside analüüsimine ja meetmete väljatöötamine režiimide optimeerimiseks;
•uute kondensaatorseadmete käivitus- ja seadistustööd ning käikuandmine;
•elektrienergia kvaliteedi analüüs madal- ja keskpingepaigaldistes;
•võimsusteguri kompenseerimise süsteemide plaaniline ennetusremont;
•vanade objektide rekonstrueerimine.

Toodetavate kondensaatorseadmete kvaliteet

ASAPE ENERGIA OÜ kvaliteedi juhtimise süsteem on sertifitseeritud vastavalt 2011. aasta standardile ISO 9001. Osaleme aktiivselt nende standardikomiteede töös, mis tegelevad tööstusettevõtetele reaktiivvõimsuse kompenseerimist puudutavate seisukohtade väljatöötamisega. See kindlustab, et oleme alati kursis normatiivnõuete viimaste muudatustega, täpsemalt öeldes – me teame neist enne, kui need kehtima hakkavad.

Kvaliteedi kontroll

ASAPE ENERGIA OÜ toodetavaid seadmeid katsetatakse nii meie laboratooriumides kui suurimates rahvusvaheliselt tunnustatud sõltumatutes katselaborites, mis garanteerib vastavuse kõige rangematele kvaliteedinõuetele.

Reaktiivvõimsuse kompenseerimise eelised

Elektrivõrguettevõtted sunnivad kohalikke elektrijaotusettevõtteid rakendama trahvisanktsioone tarbijate suhtes, kelle avaldatud tarbimine (cos φ) jääb alla 0,9. Piisava võimsusteguri hoidmine võimaldab tarbijatel vältida trahve, mis ei ole alati elektriarvel kajastatud ja mille maksab sageli pahaaimamatult kinni lõpptarbija.

Tööstusobjekte mõjutavad sageli inverterite ja teiste pooljuhtmuundurite, arvutite, elektriajamitega reguleeritavate gaaslahenduslampide jne tekitatud kõrged harmoonikud. Harmoonikud mõjutavad tugevalt kondensaatorseadmetes kasutatavaid kondensaatoreid ja need hakkavad järk-järgult oma omadusi kaotama. See viib cos φ järkjärgulise alanemiseni isegi alla sihtväärtuse 0,9. Kokkuvõttes võib see mõne aja pärast kaasa tuua kopsaka trahvi.

ASAPE ENERGIA OÜ toodetud kondensaatorseadmetel on palju reguleerimisastmeid, mis võimaldavad cos φ täpsemini häälestada – võimalik on lausa kuni 19 kombinatsiooni! Suur hulk astmeid vähendab ka koormust mehaanilistele ja elektrilistele osadele, näiteks väheste astmetega kondensaatorseadmetele iseloomulike «pendelduste» välistamise arvelt. Paljude reguleerimisastmetega kondensaatorpatarei võimaldav soovitud cos φ määrata ka väikeste koormuste puhul, aga ka reaktiivenergia vajaduse suurte kõikumiste korral.

Uued elektroonilised kontrollerid NOVAR ja LOVATO ELECTRIC DCRL (DCRG) võimaldavad tagada cos φ vastavuse ka kõige karmimates ettevõttesisestes  tingimustes. Veelgi enam – tänu tänapäevastele diagnoosimisvõimalustele saab võimsuskoefitsienti ja paljusid teisi näitajaid (andmeid, teavitusi) kontrollida iganädalaselt, seejuures ka eemalt, mis lihtsustab kondensaatorpaigaldise jälgimist ja hooldamist.

Antiresonantsete drosselitega kondensaatorseadmed FRPC

Võimsusteguri korrigeerimise süsteemid FRPC said juurde uusi võimalusi ja konstruktsioonilisi täiendusi.

Uued elektrilised omadused:

•seeriad FRPC ja EURO-FRPC antiresonantsete drosselitega;
•väikseim reguleerimissamm 5 kVAR;
•uued valikud: tavalise koormuslüliti asemel automaatlüliti või kaitsmetega koormuslüliti.

Uued konstruktsioonilised iseärasused:

•tugipostidest ja eemaldatavatest paneelidest koosnev tsingitud terasest korpus;
•riiulitega komplekteerimine: konstruktsiooni jäikuse suurendamine ja varuosade kättesaadavus;
•kaablite ühendamist lihtsustav lisaruum.

Kiiresti toimivate (staatiliste) türistoridega seadmed TRPC, TFRPC

Staatilise kontaktoriga kondensaatorseadmed on väga muutuvate koormustega (millisekund) võrkude jaoks sageli ainus sobiv võimalus.

Staatiliste kontaktoritega süsteemide peamised eelised:
•viivitamatu reageerimine vajaliku kompenseeriva võimsuse muutusele;
•elektromagnetilise ajami puudumine: liikuvate osade ja mehaaniliste detailide täielik puudumine võimaldab suurendada lubatud rakendumiste arvu ja vähendada hoolduskulusid;
•üleminekuprotsesside puudumine kommuteeritavate kondensaatoritega ahelates võimaldab minimeerida sellisid ilminguid nagu värelemine, häired ja pingelangud.