+372 5550 6429 info@asape.ee

ELEKTRIENERGIA KVALITEEDI PARAMEETRITE MÕÕTMINE

HIOKI PW3198

Klass A standardi IEC 61000-4-30 2. redaktsiooni järgi

Klass А määratakse kindlaks rahvusvahelises standardis IEC 61000-4-30, mis kehtestab elektrienergia kvaliteediparameetrite, täpsusnõuete ja standardi vahelise vastavuse, mis tagab erinevate mõõtevahendite abil saadud tulemuste võrdlemise võimaluse.
PW3198 vastab standardi IEC 61000-4-30 2. redaktsiooni klassile A. Seade võimaldab mõõtmisi teostada kooskõlas standardiga, s.h kestvad katkematud arvutused, sündmuste avastamine (pingelohud, pingehüpped ja lühiajalised katkestused). Samuti on GPS-moodulit kasutades võimalik aja sünkroniseerimine.

Ohutuskategooria CATIV-600V

PW3198 vastab ohutuskategooriale CATIV-600V ja seda võib ohutult kasutada ka ühe- ja kolmefaasiliste toitesüsteemide sisendliinidel..

Lihtne seadistamine – valige lihtsalt mõõtmise tüüp ja PW3198 teeb kõik ülejäänu.

Lihtsalt valige ülesanne, kõik vajalikud seadistused teeb seade automaatselt.

U Events
(pingehälbed)
Pinge ja sageduse väärtuste registreerimine samaaegselt anomaaliate avastamisega
Standard Power Quality

(elektrienergia kvaliteedi standardmõõtmised)

Pinge, voolu, sageduse ja harmoonikute väärtuste registreerimine samaaegselt anomaaliate avastamisega
Inrush current

(tõukevool)

Tõukevoolu mõõtmine
Recording
(salvestus)
Ainult väärtuste ajas muutumise graafiku salvestamine (TIME PLOT) anomaaliate avastamiseta
EN50160 Mõõtmine vastavalt standardile EN50160

Lihtne seadistamine – valige lihtsalt mõõtmise tüüp ja PW3198 teeb kõik ülejäänu.

Lihtsalt valige ülesanne, kõik vajalikud seadistused teeb seade automaatselt.

Peamine mõõtmisviga (50-60 Hz)

Üks parimaid peamise mõõtmisvea väärtusi maailmas. Erakordselt kõrge mõõtmistäpsus vahemike ümberlülitamise vajaduseta.

Ajutised liigpinged

Ajutisi liigpingeid saab mõõta pingevahemikus kuni 6000 V ja minimaalse kestusega kuni 1 μs (2∙106 valim/s).

Kõrgemad harmoonikud

PW3198 on esimene elektrienergia kvaliteedi analüsaator, mis suudab mõõta kõrgemaid kuni 80 kHz harmoonikuid.

 

PW3198 ei lase süsteemis avarii tekkimise hetke mööda.

PW3198 suudab üheaegselt jäädvustada ostsillogramme ja kontrollida harmoonikute parameetreid, tuvastades avariirežiimid. Kui teie objektil tekib seadmete või jaotussüsteemiga probleeme, aitab PW3198 nende põhjuse kiiresti leida ja kõrvaldada. Te saate kindlad olla, et PW3198 kontrollib kõiki teie toiteallikate näitajaid.

Kõigi parameetrite samaaegne mõõtmine

 

Kogu vajaliku teabe saab kiiresti kätte lehekülgi (kehtivaid väärtusi) ümber lülitades.
Lihtsalt lülituge liinile, mida on vaja kontrollida ja PW3198 mõõdab samaaegselt nii toite kui harmoonikute kõiki parameetreid. Lehelt lehele liikudes saate kohe vaadata täielikku teavet.

Kuvab ühes aknas kõik pinge ja voolu näitajad ning pingeteguri ja integraalvõimsuse.

Elektritoite anomaaliate (sündmuste) usaldusväärne avastamine 

Toitesüsteemis anomaaliate avastamiseks ei pea tegema mitut mõõtmist erinevates tingimustes. PW3198 kontrollib toitesüsteemi pidevalt ja avastab garanteeritult kõik sellele funktsioonile määratud kõrvalekalded.

Ajutised liigpinged

Ajutised liigpinged on enamasti põhjustatud välgulahendusest või üleminekuprotsessidest, näiteks automaatkaitsmete kontaktide kommuteerimisel. Need on sageli järskude pingekõikumiste ja kõrgete tipp-pingete tagajärg.

DF1 Akende vahetamine ühe puutega

Kanalite 1-4 pinge ja voolu kuju järjestikune kuvamine ühes aknas.

DF1 Akende vahetamine ühe puutega

Signaali kuju 4-kanaliline kuvamine. Kanalite 1-4 pinge ja voolu kujude eraldi kuvamine.

 

DF2 Akende vahetamine ühe puutega

Kuvamine vektorkujul
Iga harmooniku pinge ja voolu muudetud suuruste ja vektorite kuvamine.

DF2 Akende vahetamine ühe puutega

Harmoonikute kehtiva faasinihkenurga kuvamine diagrammi ja arvväärtuste kujul vahemikus 0-50.

Pinge lühiajalise kukkumise võib põhjustada suur vool näiteks ajami käivitamisel.

Katkestused. Lühi- või pikaajalise elektrikatkestuse võib põhjustada toiteliini väljalülitumine välgulahenduse tõttu või automaatlüliti väljalülitumine lühiajalise pingelohu tagajärjel.

 

Sageduste fluktuatsioonid. Koormuse ülemäärane suurenemine või vähenemine põhjustab generaatori töö ebastabiilsust ja selle sageduse fluktuatsioone.

Harmoonikud. Harmoonikuid tekitavad süsteemi lülitatud seadmesse paigaldatud pooljuhtmuundurid. Need põhjustavad pinge ja voolu moonutusi. Pingelohud tekivad välgulahenduste või toiteliini sisse- või väljalülitumise tagajärjel.

Pingeülekanded on tingitud elektrienergia välkest või elektritoite puudumisest või lubamisest.

Vooluhüpped. Järsk vooluhüpe ajami ja muude seadmete samaaegse käivitamise hetkel.

Kõrged harmoonikud. Pinge ja voolu kuju moonutavad pooljuhtmuundurite või elektrooniliste seadmete toiteallikate toodetud mürakomponendid.

Asümmeetria. Kolmefaasilise elektrisüsteemi igasse faasi ühendatud koormuse suurenemine või vähenemine või seadme balansseerimata käitamine toob kaasa selle, et üks faas saab üle koormatud. See toob kaasa pinge ja voolu kuju moonutuse, pingelangu või negatiivsed jadapinged.